Tel.: 021.796.11.25 | Fax: 031.422.80.77

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești, actualizată, competența teritorială a executorului judecătoresc este limitată la raza teritorială a Curții de Apel unde acesta este autorizat să funcționeze.

Biroul Executorului Judecătoresc Șerbănescu Valeriu este competent teritorial să desfăşoare activităţi de executare silită în localităţile aflate în circumscripția Curții de Apel București, respectiv în Municipiul București și judeţele Ilfov, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Teleorman.

EXCEPȚII
În ceea ce priveste executarea silita prin poprire, notificarea actelor judiciare și extrajudiciare, recuperarea pe cale amiabilă a oricarei creanțe, competența teritorială se poate extinde la nivel național, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Formular de contact