Tel.: 021.796.11.25 | Fax: 031.422.80.77

Întrebări & răspunsuri privitoare la activitatea de executare silită

Pentru a veni în sprijinul dumneavostră, am încercat să redăm căteva exemple din practică, menite să ofere o informație corectă și pertinentă asupra situațiilor apărute în legatură cu activitatea de executare silită.
Precizăm că materialele prezentate au un caracter strict de informare şi nu reprezintă o interpretare oficială.
Pentru detalii sau clarificări ale oricăror aspecte cuprinse în exemplele de mai jos, vă rugăm să ne contactaţi.

În primul rând, trebuie să citiți cu atenție documentele ce v-au fost transmise de către executorul judecătoresc.

Acestea pot reprezenta notificări de acte judiciare sau extrajudiciare transmise în atenția dvs. de către o terță persoană prin intermediul executorului judecătoresc, sau pot fi documente emise de executorul judecătoresc în cadrul unui dosar de executare ce se află în instrumentare.

După ce a-ți identificat la ce face referire conținutul plicului pe care l-ați primit sau dacă nu înțelegeți despre ce este vorba, vă recomandăm să contactați cât se poate de repede biroul executorului judecătoresc pentru a lamuri situația.

În cazul în care credeţi că documentul respectiv nu vă este adresat, anunţaţi în cel mai scurt timp biroul executorului judecătoresc, iar personalul calificat din cadrul biroului va analiza problema.

Dacă documentul emis de executorul judecătoresc vă este destinat, iar dvs. aveți calitatea de debitor în cadrul unui dosar de executare silită, dar nu puteţi plăti, contactaţi biroul executorului judecătoresc în vederea identificării unei soluții de rezolvare pe cale amiabilă a situației.

Dacă ignoraţi o comunicare efectuată de executorul judecătoresc, datoria nu vi se va şterge. Dimpotrivă, este posibil să fiţi nevoit să suportaţi costuri suplimentare deoarece orice act efectuat de către executorul judecătoresc implică suplimentarea costurilor.

Comunicarea cu executorul judecătoresc este calea cea mai rapidă de rezolvare a unei situaţii, în condiţii cât mai favorabile.

Conform Codului Civil, un credit restant poate fi vândut/cesionat de către bancă către o societate ce are drept obiect operațiunea de colectare creanțe. În acest sens societatea de colectare creanțe transmite o notificare scrisă debitorului al cărui credit restant l-a cumpărat, în care îi aduce la cunoștință această operațiune de schimbare de creditor.

Nu ignorați această notificare, deoarece schimbarea creditorului nu înseamnă că dvs. nu mai aveti de plătit creditul restant, înseamnă că de la data notificării sunteți obligat să plătiti creditul restant către societatea de colectare creanțe.

Faptul că noul dvs. creditor este o firmă de colectare creanțe poate fi văzut ca un aspect pozitiv deoarece, aceste societăți dispun de proceduri flexibile adaptate condițiilor dvs. financiare actuale.

În această situație, vă recomandăm să luați urgent legatura cu biroul executorului judecătoresc pentru a identifica o soluție cât se poate de decentă de rezolvare a situației.

În funcție de situația reală, care poate diferi destul de mult de la un caz la altul, este recomandat sa identificati împreună cu executorul judecătoresc și cu creditorul cea mai bună variantă posibilă pentru dvs.

Pe tot parcusul executării silite, atât debitorul cat și creditorul beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de a asista (personal sau prin reprezentant) la efectuarea tuturor actelor de executare, dreptul de a obține copii de pe actele dosarului de executare certificate de executorul judecătoresc (costurile acestora urmând a fi suportate de partea interesată de obținerea lor), dreptul de a lua la cunoștință de actele dosarului de executare, dreptul de a contesta actele de executare sau executarea silită însăși în termenele și condițiile expres prevăzute de lege.

Conform prevederilor Codului Civil un debit poate fi vandut/cesionat, iar acest lucru nu afectează drepturile pe care le aveați și față de creditorul inițial.

Procedura  de înființare a popririi este o măsură de executare care se efectuează fără somație, înștiințarea se face după ce măsura a fost dispusă (derogare de la regula prevazută la art. 667 NCPC).

În acest caz creanța a fost declarată exigibilă prin declararea scadenței anticipate, exigibilitatea fiind o regulă de bază pentru demararea procedurii de executare silită.

Terții garanți/fidejusori au aceleași drepturi și obligații ca și debitorul a cărui creanță o garantează (conform art. 647 CPC), răspunderea fiind solidară, creditorul poate solicita, pentru îndestularea creanței, demararea executării silite împotriva tuturor parților din dosar prin toate formele de executare prevăzute de lege (mobiliară, imobiliară, prin poprire).

Trebuie să vă adresați executorului judecătoresc cu o cerere prin care să solicitați deblocarea contului bancar și de asemenea, să specificați că doriți ca poprirea să rămână înființată la angajator/casa de pensii. Pentru a face dovada dublei rețineri, la cerere trebuie să atașați un extras de cont pe ultimele 3 luni de la banca unde aveți deschis contul de salariu/pensie și o adeverință de la angajator/cupon de pensie în care se precizează că s-a înființat poprirea.

Trebuie să adresați executorului judecătoresc cu o cerere prin care să solicitați deblocarea contului bancar însoțită de un extras de cont pe ultimele 3 luni de la banca unde se virează alocația.

Această decizie aparține exclusiv creditorului. Noi putem transmite creditorului solicitarea dumneavoastră și, ulterior, să vă informăm despre decizia acestuia.

Creditorul are posibilitatea de a solicita ca executarea silită să se efectueze prin toate modalitățile de executare, simultan sau succesiv, asupra tuturor bunurilor mobile, imobile și prin poprire.

Depuneți la sediul executorului judecătoresc, o cerere semnată în care indicați contul bancar unde să fie restituiți banii.

Formular de contact