Tel.: 021.796.11.25 | Fax: 031.422.80.77

Conform prevederilor legale în vigoare, executorul judecătoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestată, stabilit în condiţiile legii.

La stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere tarife care să reflecte cheltuiala executorului judecătoresc, efortul intelectual, complexitatea şi valoarea actului, precum şi răspunderea executorului judecătoresc pentru actul îndeplinit.

Potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activități care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop.

Pentru actele sau activitățile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor, urmând a fi recuperate de la debitor, în condițiile legii.

Cheltuielile de executare sunt compuse din:

– taxele de timbru necesare declanșării executării silite;
– onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;
– onorariul avocatului, în faza de executare silită;
– onorariul expertului și al interpretului;
– cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită;
– cheltuielile de transport;
– alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăsurării executării silite.

În această privință, politica B.E.J. Șerbănescu Valeriu, este flexibilă și agreem împreună cu clienții noștri varianta optimă în funcție de natura și complexitatea cauzei.


ONORARIILE MINIMALE Șl MAXIMALE
pentru serviciile prestate de executorii judecătorești

Nr. crt. Activitatea prestată Onorariile minimale Onorariile maximale

1

Notificarea și comunicarea actelor de procedură 20 lei 400 lei

2

Executări directe:
– evacuări 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
– încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
– vizitarea minorului 50 lei 500 lei
– puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc. 60 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică 5.200 lei pentru debitor persoană juridică
– desfiinţarea de lucrări sau construcţii 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică 5.200 lei pentru debitor persoană juridică

3

Executări indirecte:
– urmărirea mobiliară a creanţelor 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei 60 lei plus 2% din suma ce depăseste 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depășește 1.000 lei • pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
• pentru sumele cuprinse între 50.001 lei și 80.000 lei, onorariul este de 3%
• pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și 100.000 lei, onorariul este de 2%
• pentru sumele ce depășesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
– urmărirea imobiliară a creanţelor 150 lei pentru creanţe de până la 1.000 lei 150 lei plus 2% din suma ce depășește 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depășește 1.000 lei • pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
• pentru sumele cuprinse între 50.001  lei și 80.000 lei, onorariul este de 3%
• pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și 100.000 lei, onorariul este de 2%
• pentru sumele ce depășesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

4

Poprire 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei • pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
60 lei plus 2% din suma ce depășește 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depășește 1.000 lei • pentru sumele cuprinse între 50.001  lei și 80.000 lei, onorariul este de 3%
• pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și 100.000, onorariul este de 2%
• pentru sumele ce depășesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

5

Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin și cecuri 150 lei 400 lei

6

Constatarea unor situaţii de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă) 100 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică

7

Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul împărţelii judiciare 150 lei 2.200 lei

8

Sechestrul asigurător 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică

9

Sechestrul judiciar 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică

10

Poprirea asigurătorie 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică

11

Proces-verbal de ofertă reală 50 lei 350 lei

12

Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege 50 lei 200 lei

13

Confiscări 10% din valoarea realizată 10% din valoarea realizată

14

Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale 20 lei 200 lei

*onorariile menţionate mai sus nu cuprind T.V.A